Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in regelgeving weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 20 februari 2020


Binnenkort strijken de weidevogels, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur, weer in Friesland neer om te broeden. Om het broedseizoen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voeren de leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden diverse maatregelen uit om de kuikens van zoveel mogelijk voedsel (insecten) en beschutting te voorzien. Het weidevogelbeheer beperkt de boeren in hun agrarische bedrijfsvoering. Ter compensatie hiervan, ontvangen de boeren een beheervergoeding waardoor ze gebonden zijn aan bepaalde beheervoorwaarden. Deze beheervoorwaarden zorgen ervoor dat zij bij wisselende weersomstandigheden niet altijd de meest gunstige maatregelen voor de weidevogels kunnen nemen. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit dan ook voor meer flexibiliteit in de regelgeving om met maatwerk nog meer broedsucces te behalen.

Plasdras
Bijna 50 boeren in Noordoost-Friesland, het werkgebied van de vereniging, hebben de afgelopen weken water uit de sloten op het weiland gepompt waarmee het land 5-15 cm onder water komt te staan (plasdras). Hierdoor ontstaat een weke bodem waar weidevogels makkelijker hun voedsel zoals insecten, larven en wormen uit kunnen halen. Volgens de beheervoorwaarden mag een (deel van een) weiland maar een beperkte periode onder water staan.

Uitgestelde maaidatum
Een andere maatregel is de uitgestelde maaidatum. Als er in de zomer nesten en/of kuikens zijn waargenomen dan mag de boer het perceel niet in om het gras te maaien. Zo wordt er een rustperiode ingelast en hebben de kuikens meer kans om veilig op te groeien.

Albert van der Ploeg, voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden:
‘In beide gevallen gaat het om vastgestelde data die onvoldoende rekening houden met de weersomstandigheden die afgelopen jaren erg variabel zijn. Als het gras bijvoorbeeld langer doorgroeit dan kunnen kuikens niet meer bij de insecten. Het zou dan mogelijk moeten zijn om een klein deel van het land wél te mogen maaien zodat er meer insecten, en dus meer voedsel voor de kuikens, aanwezig zijn. Weidevogelkuikens houden van variatie.
Als er nog laat in het voorjaar kuikens in het weiland zijn dan is het belangrijk om langer een plasdras in stand te kunnen houden.
Als de boer zich niet aan de vastgestelde data houdt dan is hij in overtreding en riskeert hij een boete. Meer flexibiliteit in de beheerpakketten is dus gewenst.’

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden bespreekt met de betrokken overheidsorganisaties hoe er meer flexibiliteit in de beheerpakketten is te realiseren.

 


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie