Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 23 december 2021


Vol verwachting klopt ons NFW-hart.

Het Nationaal Strategisch Plan over het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is gepubliceerd en het Coalitie Akkoord is gepresenteerd. Beide documenten zijn toegelicht en besproken op onze themavond op 16 december. Heel actueel, maar er is ook nog heel veel onduidelijk vooral in detail. Wel wordt er veel geld beschikbaar gesteld voor de transitie in de landbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek. Het is zoals Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, het tijdens onze bijeenkomst stelde: Je kunt de hakken in het zand zetten, maar het is veel beter om de kansen die geboden worden te pakken of als het kan, de transitie naar onze smaak en mogelijkheden in te vullen.

‘’Wij zijn als NFW van plan die kansen te pakken met een gebiedsofferte waarmee we aangeven wat wij voor de mienskip kunnen betekenen tegen welke prijs. ’’

Een marktconform aanbod als antwoord op de vraag en behoefte van de samenleving op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Ook willen wij een succes maken van het “Grutto Aanvalsplan” voor boer en grutto, zodat de grutto in aantal groeit inclusief een verdienmodel voor de weidevogelboer.

Volgend jaar bestaan we als vereniging Noardlike Fryske Wâlden 20 jaar en dat gaan we vieren. Hoe weten we nog niet precies, maar samen met de creativiteit van onze leden, de medewerkers op het bureau en het bestuur maken wij er iets moois van. Een competitie voor de jongeren (Wâldenstriid) met eeuwige roem als beloning en hersengymnastiek voor de tûkste Wâldpiken.

Wij groeien nog steeds met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en Particulier Natuurbeheer (PNB) dankzij de budgetten die de provinsje Fryslân beschikbaar stelt. Met de provinsje werken we zo prima samen aan de biodiversiteitsverbetering in de Noardlike Fryske Wâlden.

Op het bureau werken we hard aan de ANLb-contracten voor 2022. Met een flexpool van digitaal vaardige mensen verzetten we bergen werk, zolang de systemen ook meewerken. Krijg je als beheerder dit jaar nog geen bericht, dan wordt dat begin volgend jaar zonder gevolgen voor het aangemelde beheer. Iedereen heeft de vooraankondiging half december gekregen, met de handleiding digitaal ondertekenen, om dit goed door te lezen.

Wat de toekomst brenge moge, hebben we voor een groot deel ook zelf in de hand. De bureaumedewerkers en de bestuursleden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden zullen het komende jaar de leden weer bijstaan, faciliteren en inspireren om vanuit de landbouw een gewaardeerde partner te zijn in de mienskip.

Hiele noflike Krystdagen, in goede jierwiksel en in suksesfol, sûn en lokkich nijjier tawinske.

Ut namme fan it bestjoer,

Albert van der Ploeg, foarsitter.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie