Van de voorzitter: De toekomst vol vertrouwen tegemoet

Geplaatst op donderdag 14 april 2022


Voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn we als vereniging van grote waarde voor onze leden en boeren die advies willen hebben om landschap en natuur optimaal in te passen in hun bedrijfsvoering.

Zoals u binnenkort ook in mijn voorwoord van ons Jaarverslag 2021 kunt lezen: Onze weidevogelgebieden én het Nationaal Landschap worden beheerd en gedragen door onze beheerders samen met al onze vrijwilligers, en daar zijn we hartstikke trots op. Maar we kunnen nog veel meer landschap onder beheer brengen. Er is een wachtlijst van beheerders. Met de Wat moai!-campagne en gesprekken met de gemeenten proberen we middelen te vinden om het gehele Nationaal Landschap onder beheer te krijgen. Met een gebiedsofferte willen we ons aanbod voor al het beheer op geld zetten en aanbieden aan de samenleving. Onze boeren willen wel, nu de mienskip nog!

Op 20 april zijn onze leden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Pieter Winsemius vertelt daar meer over het Aanvalsplan Grutto. Ook het Aanvalsplan Grutto benaderen we op de manier van de gebiedsofferte. Het aanbod aan de mienskip moet altijd een verdienste zijn voor de boer. De liefde moet van beide kanten komen net als in Boer zoekt Vrouw.

‘’In september 2022 bestaat de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 20 jaar. Een reden voor een feest! ’’

Hoe? Dat blijft nog een verrassing. Maar het feit is dat we als vereniging springlevend zijn en dat er niet minder uitdagingen zijn dan in 2002. Op het gebied van klimaat, stikstof, CO2-emissies, biodiversiteit en energie kunnen wij als boeren in ons Nationaal Landschap oplossingen bieden voor onze samenleving. Ook dit gaan we in een gebiedsofferte aanbieden aan de mienskip.

Het landschap kan ook in de toekomst behouden blijven door ontwikkeling met ruimte in regels en oog voor de natuur in balans met de leefomgeving. De ode die we vorig jaar aan het landschap brachten zou een ode aan de boer en beheerder van dat landschap moeten zijn, toegezongen door de mienskip. Samen gaan we de toekomst dan vol vertrouwen tegemoet.

Albert van der Ploeg
Voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie