Ode aan het landschap | Ecologisch adviseur Bauke Koole

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In het Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt dit jaar iedere maand een van deze leden in beeld. De leden leggen in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uit en geven tips hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven. 

Deze maand vertelt Bauke Koole over zijn rol binnen de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Niet een beheerder deze keer, maar een professioneel ecoloog die zich inzet voor de akkervogels in de Noardlike Fryske Wâlden. Bauke Koole werkt al zo’n tien jaar als zelfstandig  ecologisch adviseur. Daarvoor werkte hij als ecoloog in het agrarisch natuurbeheer in de noordelijke provincies maar ook in Duitsland en Polen. Sinds twee jaar heeft NFW akkervogelbeheer in het gebied van It Kollumer Grien. Bauke coördineert voor NFW de broedvogeltellingen en adviseert de vereniging over optimaal akkervogelbeheer.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie