Openstelling aanvullend beheer 2020 en 2021

De provincie Fryslân heeft nieuw budget opengesteld voor extra ANLb-beheer per 2020. De NFW kan aanvullend budget aanvragen voor de leefgebieden Open akkerland en Open grasland. Voor Open grasland is met de beheerregisseurs afgestemd waar nog aanvullend weidevogelbeheer gewenst is.

Voor Open akkerland zijn enkele bestuursleden van afdeling It Kollumer Grien bezig om potentiële akkerbouwers te benaderen. Akkerbouwers die interesse hebben om deel te nemen aan het ANLb kunnen zich melden bij bureau NFW. Op basis van het beschikbare budget wordt bekeken hoeveel beheerders deel kunnen nemen en welke beheerpakketten zij kunnen uitvoeren.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie