Openstelling Open Akker en Categorie Water

Vanuit de Provincie Fryslân wordt er voor beheerjaar 2019 een openstelling gedaan voor de leefgebieden Open Akker en Categorie Water in de Noardlike Fryske Wâlden.

Categorie Water
De Categorie Water betreft een nieuw leefgebied, waarvoor Wetterskip Fryslân en de provincie budget hebben vrijgemaakt. Voor de komende drie jaren is totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor heel Friesland, wat door de 7 collectieven verdeeld wordt. Dit betekent dat er de komende 3 jaar binnen de NFW een kleine € 54.000 per jaar ingezet kan worden voor dit nieuwe leefgebied. Omdat het een nieuw leefgebied is, wordt op dit moment gekeken wat de mogelijkheden voor beheer zijn. Zodra er duidelijkheid is over het in te zetten beheer dan wordt hierover nadere informatie verstrekt.

Open akker
In het noorden van het werkgebied van de NFW is er mogelijkheid om akkerbeheer toe te passen. De Provincie stelt hiervoor per 2019 ook geld beschikbaar voor de NFW. Dit is voor de NFW een nieuw leefgebied waarin beheer uitgevoerd kan worden. Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken en vervolgens wordt een bijeenkomst gepland waar geïnteresseerde akkerbouwers zich kunnen melden.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie