1 2 3 7

Voor leden: concept ANLb pakketten 2023

Geplaatst op dinsdag 13 december 2022
Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet definitief en kunnen dus nog wijzigen. Algemeen Deelnamecontract (versie 2022) Algemene voorwaarden (versie 2022) Schouw- en Sanctieprotocol NFW (versie 2022) Beheerpakketten Pakket...

Ledenbijeenkomsten NFW

Geplaatst op maandag 21 november 2022
Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De Algemene Ledenvergadering van de NFW, de reguliere najaarsvergadering. Meer informatie en de stukken heeft u ontvangen via de mail. Datum:...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Geplaatst op donderdag 10 november 2022
Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De terugkeer van het boerenlandvogeltje, dat ook wel de keninginne fan ‘e Wâlden wordt genoemd, uit hun wintergebieden wordt...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Geplaatst op maandag 10 oktober 2022
Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum was er ook aandacht voor de wisseling van Algemeen Secretaris/directeur van het bureau NFW. Wout van Vulpen heeft zijn functie...

Terugblik jubileumdag NFW

Geplaatst op maandag 03 oktober 2022
Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van de NFW. In 2002 werd door zes samenwerkende agrarische natuurverenigingen de koepelorganisatie ‘ Vereniging Noardlike Fryske Wâlden’ opgericht. Lees daarover...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

Geplaatst op maandag 03 oktober 2022
De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende broedvogels, vleermuizen, planten, mossen en ongewervelden zoals bijvoorbeeld insecten, slakken, wormen en spinnen, voor. In de gebieden waar leden van...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 05 september 2022
Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het startsein van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Dit deden zij door een bos takken te overhandigen aan de...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Geplaatst op donderdag 01 september 2022
Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zo karakteriseren: rijen eiken langs kleine weilanden. De boerderijen liggen prachtig in het landschap. Op...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Geplaatst op maandag 22 augustus 2022
Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag 27 augustus 2022 tijdens het Brommels Wâldpyk bramenfestijn op het erf van Zorgboerderij De Witrik, Wyldpaed 30 in Twijzelerheide. Jong...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

Geplaatst op donderdag 28 juli 2022
We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek, maar vooral ook over oplossingen (van een breder vraagstuk dan alleen stikstof). Hoe kunnen we daar als boeren en particulieren...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 13 juli 2022
Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo Mulder van Mulder Agro B.V. De jury koos voor hem “vanwege zijn enthousiaste betrokkenheid bij vele projecten en zijn inzet...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Geplaatst op donderdag 23 juni 2022
Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes van 10, 20 en 40 kilometer brengt de wandelaar in het hart van de Friese Wouden langs de houtwallen en...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022
De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga van april tot en met juni vorig jaar heeft uitgevoerd. Omdat het vorig jaar een...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 20 mei 2022
Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept kan werken en kijken of we het op een ander moment wel kunnen organiseren. Welk team wint de ‘striid’ fan...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Geplaatst op maandag 30 mei 2022
Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen nagaan waarom er wel veel enthousiasme voor het evenement is maar het aanmelden van teams uitblijft. We geloven dat dit...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022
Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis te delen en van elkaar te leren, hebben we onderstaande weidevogelexcursies gepland. Veldexcursies weidevogelbeheer Zaterdagochtend 14 mei van 10:00-12:00 uur bij Firma...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022
Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs allemaal in het broedseizoen? Willem Bosgra en Eelke Kooi vertellen over hun rol in het weidevogelbeheer en hoe zij zich...

NVWA-controles

Geplaatst op woensdag 04 mei 2022
Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren contact met u opnemen over zijn of haar bezoek. Zij zijn dat echter niet verplicht en hoeven zich alleen vooraf...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022
Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend maaibeheer om de overlevingskansen van de kuikens te verhogen. Ook op het grasland dat buiten de beheerregelingen valt, is het...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Geplaatst op maandag 25 april 2022
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat meteen een Ode aan onze beheerders is. Zoals Albert van der Ploeg in het voorwoord zegt: “Zij zouden moeten worden...
1 2 3 7
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie