Informatie voor leden

Beheerpakket informatie
Let op: dit zijn de pakketten van 2022. Bekijk de concept pakketten van 2023 in het nieuwsbericht

Algemeen

Formulieren

Handleidingen

Beheerpakketten


Voorbeelden goed beheer 

Het onderhoud aan de verschillende landschapselementen, zoals elzensingels, dykswâlen en pingo’s, moet aan voorwaarden voldoen om er een beheervergoeding voor te ontvangen. Zo is variatie in begroeiing belangrijk voor de biodiversiteit. De onderlaag van bomenrijen moeten bij voorkeur bestaan uit kruid- en struikgewas. Hoe dichter de bedekkingsgraad van elzensingels en houtwallen, hoe hoger de vergoeding die aangevraagd kan worden. De schouwcommissie van de vereniging beoordeelt of boeren en particulieren het onderhoud goed uitvoeren en of ze zich houden aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van het collectieve agrarische natuurbeheer van de vereniging. Deze zijn terug te vinden in de veldgids.

Goed beheer landschap:
Goed beheer weidevogels:


Beheerkalender en belangrijke data

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie