Verlate ingangsdatum pakket Hoog waterpeil in Open Grasland en Natte Dooradering

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om het pakket ‘Hoog Waterpeil’ later toe te passen. Op dit moment worden alle peilverhogingen van 1 februari tot 15 juni gerealiseerd. NFW wil twee nieuwe ingangsdata invoeren om boeren ruimte te geven met betrekking tot het aanwenden van ruige mest op de hoog waterpeil percelen. Naast de bestaande ingangsdata worden 15 februari en 15 maart toegevoegd. Beheerders die gebruik willen maken van de verlate ingangsdatum kunnen dit kenbaar maken aan bureau NFW. De tarieven die voor de nieuwe pakketten gelden staan op onze website weergegeven.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie