Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk


In het gebied Noordoost-Friesland voeren particuliere grondeigenaren het beheer van natuurgronden, volgens het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân, uit. Hiervoor hebben zij een beheercontract met de provincie Fryslân afgesloten en ontvangen zij een vergoeding. Deze contractvorm komt, na afloop van de huidige contracttermijn, te vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen particulieren zich vanaf dit jaar voor collectief particulier natuurbeheer bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden aansluiten.

lees meer link naar bestaand persbericht: https://nfw.testrabbit.nl/nieuws/particulier-natuurbeheer-nu-via-collectief-stelsel-mogelijk/

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie