Regio Deal toegewezen aan Noordoost Friesland

Op 16 november is de kogel door de kerk gegaan en is de Regio Deal Noordoost Friesland definitief toegekend! Het kabinet heeft 12 voorstellen geselecteerd om uit te werken tot een Regio Deal. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen binnengekomen. Voor deze deals is € 215 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop, waar deze kabinetsperiode € 950 miljoen in zit. NFW is met het Fjildlab vertegenwoordigd in de Regiodeal die naast de landbouwsector ook ingestoken is op de bouw- en staalsector. Er gaat circa 25 miljoen naar NO-Friesland, deels zit daarin ook geld voor de Regiodeal Holwerd aan Zee. Naast de Regiodeal NO-Friesland en Holwerd aan Zee zijn er ook gelden (10 miljoen) vrijgemaakt voor de verduurzaming van de landbouw in de drie noordelijke provincies. De komende periode zal er gesproken worden over de inzet van middelen en specifieke voorwaarden.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie