Resultaten weidevogelbeheer 2018

De telgegevens van de weidevogels voor beheerjaar 2018 laten opnieuw grote verschillen zien tussen de verschillende mozaïeken binnen de NFW. Waar het in het ene mozaïek een ‘redelijk’ jaar was, bleek er in andere mozaïeken een enorme afname van het aantal weidevogels te zijn. Met name het aantal jongen dat groot geworden is, viel tegen en dat leidt opnieuw tot tegenvallende BTS-cijfers in een aantal mozaïeken.

De afname van het aantal weidevogels is bij alle vier de hoofdsoorten zichtbaar. De Kievit en Grutto laten over het algemeen wel een grotere afname zien dan de Tureluur en Scholekster. Predatie blijft één van de meest genoemde oorzaken voor de tegenvallende resultaten, waarbij vos, kraai, kiekendief, buizerd en steenmarter genoemd worden als predatoren.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie