Scenario’s verkenning aanpassing elektriciteitsnet

NFW werkt mee aan een verkennend project waarbij gekeken wordt naar een gebied waarin vrijwel geen mogelijkheden meer zijn om elektriciteit te leveren aan het net. Hiervoor is een elektriciteitskabel als proefgebied uitgezocht waar ook leden van de vereniging op zijn aangesloten. Deze kabel start in Kollum en loopt via de Wâlddyk richting Ee. De agrariërs in het gebied zijn benaderd om mee te denken over oplossingsrichtingen. Bij meerdere bijeenkomsten waren o.a. de gemeente, provincie, lokale energiecoöperatie en LTO aanwezig. Er zijn op dit moment verschillende scenario’s uitgewerkt die nu worden getoetst aan de belangen in het gebied. Mocht dit proces tot een succes komen, dan liggen er mogelijkheden om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het realiseren van een geschikt scenario. Denk bijvoorbeeld aan lokale productie en afname, opslag of omzetting van elektriciteit naar warmte en/of waterstof.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie