Start nulmeting water vasthouden op hogere zandgronden

In het project Water vasthouden op hogere zandgronden wordt er dit jaar een nulmeting uitgevoerd op meerdere percelen tussen Twijzel en Twijzelerheide. Met peilbuizen wordt gekeken hoe snel het grondwaterpeil in het voorjaar zakt en wordt bekeken of dit invloed uitoefent op verdrogingsverschijnselen in de zomer. Komend jaar willen we het winterwater in sloten vasthouden om zo in het voorjaar hogere grondwaterstanden te realiseren. Als dit lukt zullen de verdrogingsverschijnselen waarschijnlijk minder zijn, dit kunnen we bekijken door percelen te vergelijken. Ook de percelen die niet met een verhoogde grondwaterstand te maken krijgen zijn voorzien van peilbuizen.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie