Streekmuseum-Volkssterrenwacht

De meeste pingo’s in de Noardlike Fryske Wâlden zijn boven Burgum te vinden. Hier tel je ook het grootste aantal kilometers aan elzensingels en houtwallen. Tussen de bomen heb je geen last van omgevingsverlichting. Een ideaal gebied om de sterrenhemel te bekijken.

Diepe poel
Pingoruïnes zijn overblijfselen uit de ijstijd. Een pingo is een diepe poel met een wal eromheen. Tienduizenden jaren geleden vormden zich onder de grond grote ijskernen, waardoor er heuveltjes ontstonden. Na het smelten van het ijs bleef een kuil met daarin water achter. Het zijn nu belangrijke natuurgebiedjes. In en rond de pingo’s leven kikkers, salamanders, libellen, vissen en mooie waterplanten. Ze zijn een broedplaats voor eenden, koeten en andere moerasvogels. De grootse pingo is de Burgumer Mar. Vrijwel alle kleine poelen liggen op landbouwgrond en worden onderhouden door de boeren.

Archeologische vondsten
Naast de vele singels, is er ook bos aangeplant bij Burgum: het Ritskebos. Door de streek lopen verschillende ruiter- en wandelroutes. Van de oorspronkelijke bewoners zijn nog bezittingen teruggevonden bij opgravingen. Belangrijke archeologische vondsten zijn in het Streekmuseum te bewonderen. Omdat het hier een donker gebied is, is het een goede plek om sterren te kijken. Dat kan vanuit de Volkssterrenwacht.

Sterrenhemel
Het Streekmuseum beschikt over uitgebreide exposities op het terrein van de geologie en de archeologie. Ieder jaar zijn er wisselexposities. Daarnaast heeft het museum een mooie collectie van het werk van Burgumer zilversmeden en is er aandacht voor leven en werken van Hendrik Bulthuis, de ontwerper van het BM zeilschip. Naast het museum staat een gebouw met een opvallende koepel: de Volksterrenwacht. De sterrenwacht is iedere vrijdagavond geopend. Bezoekers kunnen via de grote telescoop in de koepel bij helder weer bijvoorbeeld de ringen van Saturnus of de manen van Jupiter ontdekken. Twee mobiele telescopen kunnen naar buiten worden gereden om te genieten van al het moois aan de nachtelijke hemel.

 

Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum
www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl
Menno van Coehoornweg 9
9251 LV Burgum
T: 0511 465544

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie