Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer SNL 2018

Ruige mestmeldingen SNL
Vanaf 1 februari kunnen beheerders, die subsidie hebben aangevraagd voor weidevogelpakketten van het agrarisch natuurbeheer (SNL), melden bij bureau NFW dat zij ruige stalmest hebben uitgereden. Voor het uitrijden van ruige mest kunnen de beheerders een extra toeslag ontvangen. Een beheerder moet binnen twee weken na het uitrijden van de ruige stalmest melden dat de ruige mest is uitgereden.

Voorwaarden ruige mest SNL

Hieronder leest u in het kort de voorwaarden voor ruige stalmest voor SNL. Ruige mest mag uitgereden worden op een beperkt aantal SNL weidevogelpakketten. In de tabel hieronder ziet u de pakketten en de rustperiodes. De ruige mest mag uitgereden worden in de periode van 1 februari tot 1 september, behalve in de rustperiode. De hoeveelheid ruige mest die in die periode uitgereden mag worden, is minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare. Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar één keer per beheereenheid een ruige mest melding doen.

Aanvraagcode Beheerpakket Rustperiode
8001 A01.01.01a 1 april tot 1 juni
8002 A01.01.01b 1 april tot 8 juni
8003 A01.01.01c 1 april tot 15 juni
8004 A01.01.01d 1 april tot 22 juni
8005 A01.01.01e 1 april tot 1 juli
8006 A01.01.01f 1 april tot 15 juli
8008 A01.01.01g 1 april tot 1 augustus
8011 A.01.01.02a 1 mei tot 15 juni
8012 A.01.01.02b 8 mei tot 22 juni
8041 A.01.01.05a 1 april tot 15 juni
8042 A.01.01.05b 1 april tot 15 juni

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie