Museum De Sûkerei – Damwâld

Damwâld ligt in het overgangsgebied van zand en veen naar vruchtbare zeeklei. Een omgeving waar de cichorei van houdt. De geroosterde wortel van deze akkerplant werd in het verleden gebruikt als koffievervanger. Dankzij de vele fiets- en wandelpaden kan er volop worden genoten van het natuurschoon in de streek.

Halepaden
De regio wordt gekenmerkt door de overgang van een gesloten coulisselandschap en natte boezemlanden naar een open kleigebied. Vroeger kon de zee angstvallig dichtbij komen. Bewoners gebruikten een stelsel van paden om bij overstroming de hogere zandgrond te bereiken: de halepaden. Er worden steeds meer van deze cultuurhistorische paden hersteld. Ze krijgen een recreatieve functie in de vorm van routes voor fietsers en wandelaars. In de natuur zijn veel bijzondere planten en dieren te ontdekken. Wie met kinderen op speurtocht wil, kan voor (les)materiaal terecht bij Natuur- en Milieueducatiecentrum De Klyster in Damwâld.

Wâldhúskes
In de zomer is her en der de cichoreibloem te zien. De bloeiende cichorei is te herkennen aan een lange steel met helderblauwe bloemen. In Noordoost-Fryslân hebben tientallen cichoreifabrieken gestaan waar de wortels werden gedroogd. In Cultuurhistorisch Centrum de Sûkerei is zo’n drogerij herbouwd. In het museum is te ervaren hoe men in de Noardlike Fryske Wâlden in het begin van de twintigste eeuw woonde en werkte en hoe het gebied er in het verleden heeft uitgezien. Ook zijn er drie wâldhúskes te bezichtigen. Elk huisje heeft een specifiek historisch thema.

Bezoekers- en expositiecentrum
De cichoreidrogerij dient als bezoekers- en expositiecentrum. Men kan hier het gehele productieproces bekijken. Oorspronkelijk stond het gebouw in het nabijgelegen dorpje De Falom. Ook zijn er twee droogovens nagebouwd. In het museum worden tal van activiteiten en evenementen georganiseerd. Speciaal voor scholen heeft De Sûkerei een educatief project ontwikkeld. Vrijwilligers gaan ook langs verpleeg- en verzorgingstehuizen met materialen uit het museum. De Sûkerei is geopend van april t/m oktober.

Museum De Sûkerei
www.desukerei.nl
Trekwei 8a
9104 AB Damwâld
T: 0511 – 420936

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie