Themagroep Natuur en Landschap

Stand van zaken uitbetaling ANLb
Op dit moment verwerkt de NFW de gegevens die zij van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) ontvangen heeft met betrekking tot de uitbetaling van het beheergeld. Daarnaast worden de uitkomsten van de schouw- en NVWA-controles beoordeeld ten behoeve van de uitbetaling. Binnenkort ontvangen alle beheerders een betaalspecificatie over het uitgevoerde beheer van 2017, waarna ook uitbetaling zal plaatsvinden.

Korting op de randvoorwaarden
Met betrekking tot het korten op de randvoorwaarden hebben alle Nederlandse collectieven de opdracht gekregen van RvO om een korting door te berekenen aan de beheerders die dit betreft. Dit is een verplichting waar een collectief niet onderuit kan. Omdat nog niet alle gegevens met betrekking tot kortingen op de randvoorwaarden ontvangen zijn van RvO heeft het bestuur van de NFW besloten om kortingen op de randvoorwaarden over 2017 te verrekenen met het beheergeld van 2018. Beheerders die hier mee te maken hebben ontvangen van de NFW een persoonlijke brief met daarin meer informatie over de randvoorwaardenkorting.

Wisseling leden themagroep
Karin Brons vertegenwoordigde tot 1 maart de gemeente Achtkarspelen in de themagroep Natuur en Landschap. Zij gaat een andere uitdaging aan en zal daarom de gemeente Achtkarspelen niet meer vertegenwoordigen in de themagroep. Een opvolger voor Karin wordt nog gezocht en zal te zijner tijd aansluiten bij de themagroep.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie