Themagroep Natuur en Landschap

Excursie bij Durk Bakker

Op dinsdag 19 juni is de themagroep Natuur en Landschap op bezoek geweest bij Durk en Jeltje Bakker in Broeksterwâld. Durk beheert een zelfaangelegd natuurgebied. Het betreft een grote poel met daar omheen een houtsingel. Durk vertelde de themagroep hoe het natuurgebied tot stand gekomen is. Het is een perceel waar ongeveer 16 jaar geleden een poel is aangelegd en op de randen bomen zijn gepland. Later is de poel nog een keer verder uitgediept. Nu is het een prachtige plek voor vogels en insecten en bevat het natuurgebied een enorme biodiversiteit. Durk geniet nog elke dag van zijn eigen natuurgebied en zit nog vol met ideeën hoe het beheer verder uitgebreid zou kunnen worden.

Landschapsexcursie Nationale Vogelweek

De landschapsexcursie vond plaats op zaterdag 19 mei op het bedrijf van maatschap Veenstra-Brinkman in Surhuizum. Bevlogen excursieleider Jacob Bijlsma vertelde over het ontstaan van elzensingels en houtwallen, biodiversiteit (kruid-, struik- en boomlaag) en het herkennen van (zang-) vogels en hun geluiden. Agrariër Tseard Veenstra vertelde hoe landschapsbeheer goed gecombineerd kan worden met een modern agrarisch bedrijf. Uiteraard konden de deelnemers ook een kijkje op het bedrijf nemen.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie