Themagroep Natuur en Landschap

Melden uitgevoerd beheer P1

Wanneer u een tussen- of eindkap moet uitvoeren voor een landschapselement is dat gekoppeld aan een periode waarin dit beheer uitgevoerd dient te worden. We spreken van Periode 1 (P1) en Periode 2 (P2).

U kunt op uw contract terugvinden welk landschapselement in welke periode gekapt moet worden.

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk doorgeeft wanneer u het beheer (tussen- of eindkap) heeft uitgevoerd. Een melding van uitgevoerd beheer kunt u telefonisch (0511-745200) of per e-mail (info@nfw.bm) doorgeven aan de NFW.
Het doorgeven van meldingen is belangrijk omdat de NFW op die manier als collectief verantwoording af kan leggen aan RvO over het uitgevoerde beheer.

Tussen- en eindkap nog niet uitgevoerd in P1

De werkzaamheden in Periode 1 (P1) moeten uitgevoerd worden in de jaren 2016, 2017 en 2018. Het is noodzakelijk dat de tussen- en eindkap van landschapselementen in P1, die nog niet zijn uitgevoerd, in 2018 alsnog worden uitgevoerd. De beheerders die alle werkzaamheden in P1 nog niet hebben uitgevoerd ontvangen binnenkort een mailtje van bureau NFW. U kunt ook op uw contract terug vinden welke landschapselementen in P1 gekapt moeten worden. Dan kunt u alvast aan de slag. Het uitvoeren van de tussen- en eindkap kan nog tot 15 maart 2018 en van 1 oktober t/m 15 december 2018. Omdat dat de laatste datum van het beheerjaar is, waarop u uw uitgevoerd beheer kunt melden bij bureau NFW.

Pakket Poel en klein historisch water

Bij de beheereisen van de poel staat o.a. het volgende vermeld:
Minimaal 75% tot maximaal 100% van de beheereenheid wordt van 1 september tot 15 oktober geschoond en/of gemaaid.

Het is niet voor iedereen duidelijk wat het schonen/maaien van een poel inhoudt. Daarom vindt u hieronder verdere informatie.

Schonen
Met schonen wordt bedoeld dat de poel wordt ‘uitgebaggerd’. Een poel moet eens in de 10 jaar geschoond worden.

Maaien
Met maaien wordt bedoeld het bijhouden van de oever van de poel. Dit kan o.a. zijn het maaien van de oevervegetatie (bijvoorbeeld riet) wanneer de poel niet meer toegankelijk dreigt te raken. De bedoeling is dat er op de oever geen opslag komt en er voldoende openheid blijft. Dit onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd.

Deze werkzaamheden (schonen en maaien) moeten worden uitgevoerd van 1 september tot 15 oktober en na het afronden van de werkzaamheden binnen 14 dagen gemeld worden bij de NFW.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie