Themagroep Weidevogels en Ganzen

Plasdras
Per 15 februari moet het water weer op de plas dras staan. Wanneer de plasdras verruigt, is het belangrijk dat de oppervlakte van de plasdras gemaaid wordt voordat er water op komt. Een open plas dras is niet alleen wenselijk voor de weidevogels, maar zorgt er ook voor dat predatoren minder mogelijkheden hebben om zich schuil te houden.

Hoog waterpeil
Per 1 februari moesten de hoog waterpeilen weer toegepast worden op de percelen waar dit is afgesproken. Inmiddels heeft u de mogelijkheid gehad om de ingangsdatum van het hoog waterpeil, indien gewenst, aan te laten passen van 1 februari naar 15 maart.

Uitrijden ruige mest
Sinds 1 februari mag er ook weer ruige mest uitgereden worden. Ruige mest mag uitgereden worden:
• Van 1 februari tot aan de begindatum van de rustperiode;
• Vanaf de dag volgend op de einddatum van de afgesproken rustperiode tot 1 september.

Wanneer u ruige mest uitgereden heeft, dient u dat binnen 14 dagen te melden aan de NFW. Dat kan telefonisch (0511-745200) of per e-mail (info@nfw.bm).

Ruige mest mag worden uitgereden over:
– Grasland met rustperiode
– Kruidenrijk grasland (let op: kruidenrijke randen mogen helemaal niet bemest worden)
– Extensief beweid grasland
– Hoog waterpeil

Jacht op vos met de lichtbak
Verscheidene jagers in het werkgebied van de NFW hebben een machtiging om met de lichtbak te jagen op de vos. Jacht met de lichtbak kan plaatsvinden in het daarvoor door de Provincie aangewezen ontheffingsgebied. Naast het lichtbakken vanaf de openbare weg, kan het soms handig zijn om gebruik te maken van kavelpaden. Het verzoek aan de weidevogelbeheerders is dan ook om het voor jagers mogelijk te maken kavelpaden te gebruiken indien dat gewenst is voor het lichtbakken.

Bemesting
Het uitrijden van mest is op kruidenrijke graslandranden niet toegestaan. Ook ruige mest mag niet uitgereden worden over deze randen. Wanneer een compleet perceel in het beheer zit als kruidenrijk grasland mag er enkel ruige mest uitgereden worden buiten de rustperiode. Het uitrijden van drijfmest is in het geheel niet toegestaan.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie