Themagroep weidevogels en ganzen

Koeien en Kruiden
Vanuit het project Koeien en Kruiden wordt omstreeks mei/juni een veldwerkplaats georganiseerd met als thema ‘Insecten en kruidenrijk grasland’. Weidevogelbeheerders binnen de NFW ontvangen voor deze veldwerkplaatsen ter zijner tijd een uitnodiging. Tevens zal de datum waarop de veldwerkplaats plaatsvindt vermeld worden op de website van de NFW.

Informatiebijeenkomst weidevogelbeheerders
Op dinsdagavond 3 april organiseerde de NFW een bijeenkomst voor haar weidevogelbeheerders. Spreker op deze avond was Cees de Jong van VOF Jongsteins: melkveehouder en weidevogelbeheerder.
Na stages op melkveebedrijven van verschillende topfokkers in Amerika startte Cees de Jong zijn bedrijf VOF Jongsteins. Samen met zijn echtgenote en medewerkers runt hij een succesvol melkveebedrijf van 120 melkkoeien. Dit resulteert in een melkproductie van 13.223 liter per koe per jaar, de BSK standaard boven 60, een gemiddelde exterieur score van 86,4, gehaltes van 3,68% vet en 3,38% eiwit en excellente gezondheidsresultaten. Een gezonde koe staat centraal, waarbij toegewerkt wordt naar een gemiddelde melkproductie van 40 liter. Maar geen enkele liter mag ten koste gaan van de vitaalheid van de koe. Duidelijke keuzes maken, sterk ondernemerschap en betrokkenheid naar koe en kalf zijn onder andere elementen die het bedrijf sieren. Er was veel belangstelling voor deze interactieve avond met een bevlogen boer met passie voor weidevogels.

Weidevogelkennisdag Fryslân 2018
Op woensdag 21 maart 2018 heeft de jaarlijkse Weidevogelkennisdag Fryslân plaats gevonden, ditmaal in ’t Haske in Joure. Op deze dag zijn in deelsessies o.a. de volgende onderwerpen aan bod geweest:
• Kruidenrijk grasland
• Predatiebeheer
• Transitie van gangbaar naar natuurinclusief
• Alternatieve verdienmodellen voor veehouders

Tijdens deze deelsessies was er tijd en ruimte om kennis te delen en met elkaar in discussie te gaan. Doel is om van elkaar te leren. Naast de organiserende partijen zoals agrarische collectieven, provincie Fryslân, Dairy Campus, terrein beherende organisaties, Altenburg & Wymenga, de BFVW, onderzoekers etc. hebben ook boeren en veldmensen de weidevogelkennisdag bezocht. Dit zijn immers de mensen met praktische kennis vanuit het veld als het gaat om uitvoeren van weidevogelbeheer. Deze praktische kennis moet breed gedeeld worden en waar kon dat beter dan op de weidevogelkennisdag?

Wisseling leden themagroep
Andries Halbesma is, na vele jaren actief bestuurslid bij VALD en NFW te zijn geweest, teruggetreden. Hierdoor is er binnen het bestuur van de NFW een herverdeling van portefeuilles geweest, waardoor Pieter de Vries nu portefeuillehouder weidevogels en ganzen is en dus ook het voorzitterschap in de themagroep van Andries heeft overgenomen. Vanuit de afdeling VALD sluit Bram Kloosterman voortaan aan bij de themagroep.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie