Themagroep Weidevogels en Ganzen

Inschrijvingen ganzen
In de weken 37 en 38 hebben de inschrijvingen plaatsgevonden voor deelname in het ganzenfoerageergebied. De NFW heeft hiervoor de beheerders in het huidige foerageergebied benaderd. Omdat de huidige oppervlakte van het foerageergebied met meer dan 10% ingekort wordt, heeft de NFW besloten eerst de huidige beheerders te benaderen. Op dit moment analyseert de Provincie de ingediende aanvragen en worden de ganzenfoerageergebieden vastgesteld.

Onderhoud plas-draspercelen
Beheerders met een plas-drasperceel worden verzocht, voor zover dat nodig is, om hun plas-drasperceel winterklaar te maken, concreet ruigtes wegmaaien. Op deze manier ligt de plas-dras voor volgend voorjaar er weer optimaal bij als de weidevogels komen.

Onderhoud sloten naast kruidenrijke randen
Hekkelmateriaal dat bij slootschonen vrijkomt mag tijdelijk in de kruidenrijke rand gedeponeerd worden. Het is aan te raden het hekkelmateriaal zo snel mogelijk te verwijderen of te verwerken met de wallenfrees.

Het hekkelen vindt plaats tussen 1 september en 1 oktober en dient binnen 14 dagen na uitvoering gemeld te worden bij bureau NFW. Het hekkelmateriaal moet uiterlijk op 1 april van het navolgende jaar zijn verwerkt/opgeruimd.

Wanneer de sloot uitgebaggerd wordt, mag de bagger niet gedeponeerd worden in de kruidenrijke rand. Bagger wordt gezien als bemesting en dit is in een kruidenrijke rand niet toegestaan.

Bij randenbeheer kan de bagger door middel van een baggerspuit buiten de rand gehouden worden (voorbeeld baggerspuit in afbeelding). De rand blijft hierdoor onbemest.

Beheer van Staatsbosbeheer-land
Wanneer u land gebruikt van Staatsbosbeheer is het van belang dat dit land goed onderhouden wordt, onder andere ten behoeve van de weidevogels. Eén van de zaken die daarbij vooral aan de orde is, is het maaien van pitrus. Zorg er (in overleg met Staatsbosbeheer) voor dat het land op een goede wijze beheerd wordt.

Wanneer u last heeft van ridderzuring in een perceel dat u van Staatsbosbeheer gebruikt, is er wellicht een mogelijkheid om dit aan te pakken. Neem voor de mogelijkheden contact op met Staatsbosbeheer.

Wisselingen in de themagroep
Eelco Geerligs sluit voortaan aan namens de afdeling Wâld en Finnen en Pieter de Vries wordt agendalid. Hij sluit alleen aan als het onderwerp ganzen specifiek op de agenda staat.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie