Thema’s Fjildlab

Nu de Regio Deal Noordoost-Friesland afgelopen november is toegekend, is NFW samen met hogeschool Van Hall Larenstein, agrarisch collectief Waadrâne en ondernemersfederatie Noordoost-Fryslân (ONOF) volop bezig met de voorbereidingen voor het Fjildlab. Afgelopen weken is er vanuit Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit ondersteuning geboden om projecten te coördineren. Dit betekent dat er binnenkort met verschillende partijen in zogenaamde kenniskringen de projecten per thema kunnen worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om de thema’s:

  • Bodem
  • Duurzame energie en klimaat
  • Mest
  • Natuur, landschap en biodiversiteit
  • Voeding
  • Voer
  • Water
  • Zoet en zout

Alle projecten moeten uiteindelijk bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector.

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie