Uitbetaling ANLb 2017

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft laten weten eerder dan vorig jaar alle collectieven voor agrarisch natuurbeheer het beheergeld over 2017 uit te betalen. Dit is goed nieuws.
Nadat de NFW alle gegevens omtrent de uitbetaling heeft ontvangen, is er ook binnen NFW enige tijd nodig om één en ander te verwerken, om tot een juiste uitbetaling van het beheergeld over 2017 over te gaan.
Dit jaar wordt er niet meer gewerkt met een voorschot maar zal de uitbetaling in een keer plaatsvinden.

Randvoorwaarden
Beheerders die gekort zijn op de randvoorwaarden ontvangen ook een korting op de beheervergoeding. De kortingen worden door RVO aan NFW doorberekend en het is een verplichting van collectieven voor agrarisch natuurbeheer om deze randvoorwaardenkorting door te berekenen aan de betreffende beheerders.

 

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie