Uitbetaling ANLb 2018

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft laten weten dat het lukt om uiterlijk half februari 2019 alle collectieven voor agrarisch natuurbeheer het beheergeld over beheerjaar 2018 uit te betalen. Dit is goed nieuws. Nadat de NFW alle gegevens omtrent de uitbetaling heeft ontvangen, is er nog even tijd nodig om alles te verwerken. Uiteraard probeert de NFW deze verwerking zo snel mogelijk te doen, zodat spoedig kan worden over gegaan tot uitbetaling van het beheergeld van 2018. Dit jaar wordt er niet gewerkt met een voorschot, het beheergeld wordt in één keer uitbetaald.

Beheerders die gekort zijn op de randvoorwaarden ontvangen ook een korting over hun beheervergoeding. De kortingen ontvangt de NFW van de RvO en worden één op één doorgerekend aan de betreffende beheerder.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie