Uitrijden ruige mest

Er kan weer bijna ruige mest uitgereden worden op percelen die in het weidevogelbeheer (ANLb) zijn opgenomen. Uitrijden kan van 1 februari tot 1 september echter niet in de afgesproken rustperiode.

Op percelen die opgenomen zijn in het weidevogelbeheer (ANLb) mag ruige mest ook uitgereden worden wanneer het gevroren heeft of als er sneeuw op het land ligt. U komt in aanmerking voor een vergoeding wanneer u tussen de 10 en de 20 ton ruige mest per hectare uitrijdt op een perceel waarop één van de volgende weidevogelpakketten is afgesloten:

  • Grasland met rustperiode
  • Kruidenrijk grasland met rustperiode (let op: kruidenrijke randen mogen helemaal niet worden bemest!)
  • Extensief beweid grasland
  • Hoog waterpeil

Wanneer u ruige mest heeft uitgereden, dient u dat binnen 14 dagen te melden aan NFW. Dat kan telefonisch op tel. 0511-745200 of per e-mail info@nfw.bm.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie