Uitvoeren snoeiwerkzaamheden voor baggerwerkzaamheden Wetterskip

Landschapselementen die in de buurt van een hoofdwatergang van het Wetterskip staan dienen zodanig onderhouden te worden dat het Wetterskip bij werkzaamheden als baggeren voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat de ruimte boven de waterlijn voor een hoogte van 4 meter beschikbaar moet zijn voor het onderhoud aan de watergang. Als u een pakket voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) op een landschapselement heeft afgesloten, dient u het element ook volgens de voorwaarden binnen het ANLb te onderhouden.

Om te verduidelijken wat er van u verwacht wordt wanneer u een landschapselement langs een hoofdwatergang beheert, is onderstaande tabel gemaakt:

ANLb t.b.v. Wetterskip
Jaarlijks beheer Snoeien van onderbegroeiing die voorbij de (denkbeeldige) afrastering komt. Mogelijk is het voor de werkzaamheden door het Wetterskip noodzakelijk om enkele overhangende takken te verwijderen. Verder niet in het element snoeien.
Tussenkap Het snoeien in de lengte richting van het landschapselement. Overhangende takken mogen verwijderd worden.

Meestal gebeurd tussenkap alleen aan de landzijde. Wanneer het landschapselement grenst aan een (hoofd)watergang is het noodzakelijk om ook aan de slootzijde van het element overhangende takken te verwijderen. Wanneer u de tussenkap nog uit moet voeren, houdt hier dan rekening mee. Op de afbeelding op de volgende pagina kunt u zien hoe een element er na de tussenkap uit moet zien (doornsnede). Op de afbeelding is alleen een tussenkap aan de landzijde te zien. Indien een element aan een (hoofd)watergang ligt, moet ook aan de slootzijde een tussenkap uitgevoerd worden, gelijk als aan de landzijde. De takken moeten dan tot 4 meter vanaf de waterlijn worden gesnoeid (zie rode pijl in afbeelding).

Heeft u de tussenkap al uitgevoerd? Dan is het waarschijnlijk niet noodzakelijk nog meer snoeiwerk uit te voeren, maar kijk dit voor de zekerheid per element nog wel even na.

Eindkap Het hele landschapselement wordt afgezet op een aantal overstaanders na. Wanneer u een eindkap heeft uitgevoerd of uit gaat voeren is het voor werkzaamheden aan de hoofdwatergang waarschijnlijk niet noodzakelijk nog meer te snoeien/kappen. Mogelijk moet een enkele tak van een overstaander ingekort of bijgesnoeid worden. Maar doe dit alleen wanneer dit beslist nodig is!

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met bureau NFW.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie