Van het bureau NFW

Afroming SNL-beheer 2017
Heeft u SNL-beheer? Dan zal een percentage van de uitbetaalde beheervergoeding SNL worden afgeroomd, zoals dit is vastgelegd in de basisovereenkomst. De afroming SNL over het beheerjaar 2017 zal deze zomer plaatsvinden en worden uitgevoerd door het bureau NFW.

Contributie lidmaatschap NFW 2018
De contributie van het lidmaatschap over het lopende jaar (2018) zal in september via automatische incasso worden geïnd. Heeft u nog geen doorlopende machtiging tot automatische incasso voor de contributie van het lidmaatschap getekend en wilt u deze wel automatisch laten incasseren? Neemt u dan contact op met het bureau NFW.
Als u geen doorlopende machtiging heeft getekend, worden er administratiekosten bij u in rekening gebracht.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie