Verkenning aanpassing elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet is op sommige buitengebieden in Friesland dusdanig belast dat netverzwaring bijna onvermijdelijk is. NFW is aangehaakt bij een verkennend project waarbij gekeken wordt naar een gebied wat vrijwel geen mogelijkheden meer heeft om elektriciteit te leveren aan het net. Het doel van dit verkennende project is om in een probleemgebied het gesprek aan te gaan en gezamenlijk tot mogelijke oplossingsrichtingen te komen, denk bijvoorbeeld aan lokale productie en afname, opslag of omzetting van elektriciteit naar warmte en/of waterstof.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie