Versterking schouwcommissie

Ter versterking van de schouwcommissie zijn Jelle van der Meulen, Sipke Bouwma, Dictus Hoeksma en Tseard Veenstra dit jaar toegetreden. Het bestuur is blij met deze versterking van de groep die de schouw uitvoert. De schouwers werken in koppels in een gebied. NFW streeft naar een zo hoog mogelijk gehalte van onafhankelijke beoordeling van het uitgevoerde beheer. Zo hebben alle schouwleden dit jaar een andere collega waarmee ze op pad gaan en wordt er niet in het eigen woongebied geschouwd. NFW streeft er naar de periode van reguliere schouw begin oktober af te ronden. De resultaten worden per leefgebied tijdens evaluatiemomenten met de beheerders gedeeld. Beheerders ontvangen hiervoor een uitnodiging.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie