Bezoek minister Schouten

Op zaterdag 16 maart heeft landbouwminister Carola Schouten als onderdeel van de verkiezingscampagne een bezoek gebracht aan de Noardlike Fryske Wâlden op het bedrijf van de familie Veenstra – Bakker in Damwâld.

Het programma stond in het teken van kringlooplandbouw in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Gerke Jilt Veenstra heeft aan de minister toegelicht voor welke dilemma`s in de bedrijfsvoering ondernemers komen te staan bij de keuze voor kruidenrijk grasland en welke gevolgen dit heeft voor het onderdeel klimaat op het bedrijf.

Johannes Wiegersma presenteerde de mozaïekaanpak in het VALD-gebied en liet met kaartmateriaal de resultaten met de aantallen vogels zien.

Albert van der Ploeg benoemde naast de collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het werkgebied van NFW de bredere gebiedsaanpak van de vereniging met onder andere de GLB pilot en het Fjildlab waarbij de NFW in samenwerking met collega collectief Waadrâne, van Hall-Larenstein en Ondernemersfederatie Noord Oost Fryslân via een veldlaboratorium op zoek is naar het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Het werkbezoek werd afgesloten met een veldbezoek aan een plasdras.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie