Werkwijze agrarisch natuurbeheer interesseert Europese delegatie

Om vooruitlopend op een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2022 – 2027 de collectieve aanpak van het ANLb te promoten, organiseerde het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de provincie Fryslân een driedaags werkbezoek voor delegatie`s uit verschillende landen uit Europa.

Onderdeel van deze driedaagse was een tour door het Noordoostelijke gebied van Fryslân met o.a. een bezoek aan de pleats van de Familie Andringa in Burgum. In de vergaderruimte bovenin de stal met uitzicht op de koeien presenteerde Albert van der Ploeg, voorzitter NFW, de aanpak en werkwijze van de vereniging. Floris Andringa gaf een uitgebreide toelichting over het familiebedrijf en de inpassing van het landschapsbeheer in de bedrijfsvoering en de aanpak van de familie om mede via de eigen melktap de verbinding te leggen met de consument. Ook binnen het collectief Waadrâne was een locatie nabij Holwerd waar de delegatie uitleg kreeg over gebiedsspecifieke zaken.

Onderweg van Burgum naar Holwerd gaf de familie Bos tijdens een tussenstop in de Falom een toelichting op hun aanpak van bedrijfsvoering en de combinatie met het ANLb. Naast dat er veel gerichte vragen waren is uit de reacties gebleken dat er veel waardering is voor de aanpak van het systeem en inzet van deelnemers om vanuit een zelf gezamenlijk gekozen gebiedsgerichte aanpak aandacht te besteden aan het leveren van biodiversiteit in combinatie met een goede landbouwpraktijk.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie